Rahman, A. 2019 Mar 27. UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU MEMANFAATKAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN BANTUAN TEMAN SEJAWAT SDN 019 GALANG BATAM TAHUN 2018. e- Jurnal Mitra Pendidikan. [Online] 3:3